Aeracija travnjaka

You are currently viewing Aeracija travnjaka

Vremenom dolazi do sabijanja zemljišta na kom se nalazi travnjak. Tako se pogoršavaju vodne i vazdušne osobine zemljišta što vodi deformisanju korena i fiziološkom slabljenju travnjaka.

Problem se dodatno pogoršava ako nakon košenja ne uklanjate pokošene ostatke. Sloj trave koji se ne pokupi posle košenja se pretvara u slamu koja smanjuje cirkulaciju vazduha a kada se natopi vodom  dolazi do razvoja bolesti. Ova slama ujedno služi i kao zaklon za štetočine i sprečava prodor vode i đubriva. Nasuprot ovome, ako se trava redovno kosi količina biljnih ostataka bude jako mala i pozitivno deluje na zaštitu travnog pokrivača tokom toplih letnjih dana.

U uslovima zbijene zemlje biljke više energije troše na formiranje korenovog sistema kako bi nadoknadile vodu i hranljive materije koji im nedostaju. Pošto ne mogu da ishrane celokupnu masu listova, one ih odbacaju a vremenom u potpunosti izumiru.

Aeracija kao rešenje problema

Ovi problemi mogu se rešiti vađenjem čepova (uklanjanjem delova busena), paranjem i bodenjem travnjaka. Vađenje čepova se primenjuje tamo gde je busen jako zbijen.

Ovo je zahtevna mera, naročito zamale travnjake. Izvodi se najčešće jednom godišnje, na početku sezone, kada trava počinje sa rastom. Aeraciju je najlakše odraditi ako je dan ranije travnjak zaliven ili je pala kiša. Ako je zemljište suvo, sam postupak je fizički zahtevniji. Nikada nemojte raditi aeraciju suviše vlažnog zemljišta jer ćete postići suprotan efekat, bolje sačekajte par dana da se zemljište malo prosuši.

Čime odraditi aeraciju?

Vlasnici malih travnjaka to mogu odraditi tako što nose na nogama sandale sa šiljcima dok se šetaju po travnjaku. Druga mogućnost je da koristite baštenske vile. Jednostavno ih pobodite u zemlju i malo pomerite napred-nazad. Ovim pomeranjem zapravo dolazi do rastresanja zemljišta i stvaranja šupljina u koje može ući vazduh. Takođe postoje i specijalne mašine za ovu namenu ali se one najčešće koriste na površinski nešto većim travnjacima i sportskim terenima.

Za paranje travnjaka se koriste mašine sa noževima i diskovima koji prosto zasecaju travnjak. Manji primerci ovih mašina podsećaju na motorne kosačice.

Vertikutierer Vertikutierer unten

U inostranstvu se mogu kupiti i ručni „vertikuteri“ koji podsećaju na grabulje samo što umesto zubaca imaju noževe.

Šta nakon aeracije?

Ako je travnjak proređen možete izvršiti njegovo podsejavanje. Nakon aeracije je zgodan trenutak za prihranu jer đubrivo upada u novestvorene šupljine i tako brzo dospeva u zonu korena. Sada je korenu omogućen bolji rast a samim tim i bolji rast vašeg travnjaka.