Čišćenje travnjaka

Ozbiljan problem na travnjaku predstavlja mrtav biljni materijal kao što je lišće. Ako se velike količine lišća ostave na travnjaku, busen će požuteti i biljke će postati osetljive na bolesti.…

Continue Reading Čišćenje travnjaka

Grabljenje (grabuljanje) travnjaka

Grabljenje ili grabuljanje je još jedna od važnih mera održavanja travnjaka. Podrazumeva korišćenje grabulja pri čemu se uklanjaju grančice i lišće, poboljšava površinska drenaža, aeracija i travnjak čisti od mahovina.…

Continue Reading Grabljenje (grabuljanje) travnjaka

Valjanje travnjaka

Znate li čemu zapravo služi baštenski valjak i zašto se radi valjanje travnjaka (neka vas slika ne zavara, tu je samo radi ilustracije)? Većina će na ovo odgovoriti – „Za…

Continue Reading Valjanje travnjaka

Ulepšavanje travnjaka (top dressing)

© Ivans679 | Stock Free Images Ovo je mera koja se najmanje primenjuje iako spada u najvažnije mere održavanja travnjaka. Ako želimo dobar travnjak, poželjno je ovu meru primenjivati svake…

Continue Reading Ulepšavanje travnjaka (top dressing)

Aeracija travnjaka

Vremenom dolazi do sabijanja zemljišta na kom se nalazi travnjak. Tako se pogoršavaju vodne i vazdušne osobine zemljišta što vodi deformisanju korena i fiziološkom slabljenju travnjaka. Problem se dodatno pogoršava…

Continue Reading Aeracija travnjaka

Đubrenje travnjaka

Sve biljke za svoj rast i razvoj zahtevaju određene količine lako pristupačnih hraniva. Zato je đubrenje važna mera nege travnjaka. Biljna hraniva koja se nalaze u zemljištu su najčešće nedovoljna…

Continue Reading Đubrenje travnjaka