Čišćenje travnjaka

You are currently viewing Čišćenje travnjaka

Ozbiljan problem na travnjaku predstavlja mrtav biljni materijal kao što je lišće. Ako se velike količine lišća ostave na travnjaku, busen će požuteti i biljke će postati osetljive na bolesti. Sve to kasnije, otežava košenje travnjaka.

Načini čišćenja travnjaka

Metenje može biti sa grubljom ili finijom metlom. Ako npr. koristimo grublju, brezovu metlu, na ovaj način ćemo ukloniti krupnije komade otpada i kamenčiće. Metenje finijom, običnom metlom je dobro za uklanjanje rose i pripremu travnjaka za košenje, čime se dobija ujednačenije košenje.

Mehaničko sakupljanje je dobro za velike površine jer ih čisti za relativno kratko vreme. Pored njega mogu se nabaviti specijalni usisivači i duvaljke.

Brananje je skupljanje otpada sa travnog pokrivača korišćenjem brane sa metalnim šiljcima. Pored čišćenja ona ima ulogu i u poboljšanju aeracije i boljoj ishranjenosti trava. Brananjem se ujedno mogu izravnati neka manja štećenja na travnjaku. Preporučuje se tokom proleća i leta.