Grabljenje (grabuljanje) travnjaka

You are currently viewing Grabljenje (grabuljanje) travnjaka

Grabljenje ili grabuljanje je još jedna od važnih mera održavanja travnjaka. Podrazumeva korišćenje grabulja pri čemu se uklanjaju grančice i lišće, poboljšava površinska drenaža, aeracija i travnjak čisti od mahovina.

Koje ćete grabulje koristiti zavisi od svrhe grabuljanja

Ako je travnjak gust, koristićete čvrste i teške grabulje. Zubi ovih grabulja mogu da prodru duboko u busen. Ovaj tip grabulja je dobar i za podsticanje aeracije i površinske drenaže.

Ako je travnjak nešto ređi, koristićete žičane grabulje koje su fleksibilne. Žičane grabulje je najbolje koristiti pre košenja. Na ovaj način se poboljšava kvalitet košenja i sprečava širenje puzajućih korova.

Grabuljama se u jesen sakuplja opalo lišće i grančice, čime se sklanja otpad sa travnjaka. U tu svrhu se češće koriste grabulje sa razmaknutim zupcima jer manje oštećuju travu.