Košenje travnjaka

You are currently viewing Košenje travnjaka

Ovde vam nećemo dati podatke tipa „kosite na X cm na svakih Y nedelja“, „zalivajte na svakih Z dana“ i slične. Naprotiv. Pokazaćemo Vam kako da razumete šta je to što prija vašem travnjaku. Želimo da Vaš travnjak bude najbolji. I da Vam drugi zavide zbog toga. Ako smatrate da zaslužujete manje od najboljeg, onda ovaj sajt nije za Vas.

Košenje trava spada među osnovne i najvažnije mere održavanja travnjaka. U slučaju pravilnog košenja, travnjak će biti uniforman, gust i atraktivan. Ova mera nege ima kako estetski, tako i suštinski značaj za rast i razvoj trave. Košenje podstiče travu da se bolje bokori i bude gusta, što pomaže borbu sa korovima, bolestima i insektima, trava postaje otpornija na sušu…

Rast trave nije isti tokom godine

Trava ne raste podjednako tokom vegetacione sezone. Od početka vegetacije pa do polovine aprila trava raste sporije. Nakon toga raste ubrzano do polovine juna a zatim se porast smanjuje. Krajem avgusta trava ponovo počinje intenzivno da raste, postižući maksimum tokom septembra. Nakon toga intenzitet rasta ponovo opada dok temperature ne padnu ispod 5 stepeni.

Kako i na koju visinu kositi

Visina košenja treba da obezbedi da trava ostane niska i atraktivna a ujedno da sačuva koren od odumiranja. Visina košenja zavisi i od klirensa kosačice, tj. visine na kojoj se nalazi oštrica ili nož kosačite. Kod većine kosačica klirens može da se podešava.

Kod košenja postoji jedno važno pravilo – nikada ne skidati više od 1/3 lisne mase. Ukoliko bismo pri košenju odstranili npr. više od polovine lisne mase, biljke bi doživele šok. Ovaj šok se može ispoljiti u delimičnom ili potpunom gubitku korenovog sistema, gubitku rezerve hranljivih materija i sporom oživljavanju. Ovo dalje dovodi do prorede travnjaka, pojavi korova, bolesti i insekata koji prave još veću štetu.

Ukoliko je košenje suviše nisko, jedan deo vrsta će nestati iz travne smeše. Nakon toga dolazi do smanjene pojave novih izdanaka trava, što dalje dovodi do smanjene vitalnosti celog travnjaka i, na kraju, njegovog propadanja.

Visinu košenja bi trebalo prilagoditi florističkom sastavu i tipu travnjaka a učestalost košenja dinamici rasta trava.

Trava se intenzivno bokori u proleće i jesen, a ako se zna da često i nisko košenje podstiče bokorenje, znači da će se u tom periodu kositi često i nisko (2-3 cm). Važno je znati da trava preko 90% organskih materija dobija preko lista, procesom fotosinteze. Tako stvorena organska materija je vrlo bitna za biljku, naročito tokom nepovoljnih, stresnih perioda godine kao što je to leti, kada je povećana potreba za vodom i hranom. Kako bismo tu organsku materiju sačuvali i omogućili biljkama da lakše prebrode ove uslove i razviju jak koren koji će im u jesen omogućiti dobro bokorenje, neophodno je povećati visinu košenja. Ukoliko bi travu kosili nisko cele godine došlo bi do razvoja suviše plitkog korenovog sistema, a time i do razvoja biljke neotporne na visoke temperature a i na izmrzavanje. Travnjak se kosi dovoljno nisko da lepo izgleda, ali i dovoljno visoko da se previše ne iscrpljuje.

Kada kositi

Uopšteno rečeno, sa košenjem travnjaka treba početi u martu, a završiti u oktobru. Učestalost košenja varira sezonski, zavisno od brzine rasta lisne mase, od jednom nedeljno do jednom u dve nedelje – u proleće, do dva puta nedeljno, tokom leta kada je intenzivan porast. Travnjaci se kose češće, ukoliko listovi rastu brže ili je manja visina košenja.

Šest do osam dana između otkosa, obično je dovoljno za prosečni travnjak koji se kosi na 2,5 do 5,0 cm. Taj period se nešto produžuje (na 2 do 3 nedelje) tokom stresnih uslova kad je npr. suša, dok se u povoljnim uslovima skraćuje.

Prvo košenje travnjaka nakon setve

Sa prvim košenjem novozasnovanog travnjaka postavljamo osnovu za dobar travnjak. Zato moramo obratiti pažnju da ono ne bude prenisko jer može oštetiti klijance koji su u porastu i razvoju. Pri prvom košenju kosačicu treba podesiti tako da se pokose samo vrhovi trave, a sa svakim sledećim košenjem treba postepeno snižavati visinu košenja da bi nakon nekoliko košenja došli na potrebnu visinu košenja – za upotrebne travnjake to je 3-5 cm.

Novozasnovani travnjak treba prvi put kositi kada je visina 40-50% veća od visine uobičajenog košenja, bez obzira na način zasnivanja travnjaka. Dakle, treba dozvoliti travi da naraste do 7,5 cm visine i onda košenjem skratiti visinu trava za oko 2 cm. Na ovaj način, kao što je preporučeno, kosi se samo vrh. Niže košenje može da zaustavi rast biljaka i dovede do pojave golih mesta.