Postavljanje travnog tepiha – busenovanje

You are currently viewing Postavljanje travnog tepiha – busenovanje

Za uređenje i zaštitu određenih površina često se koristi metod prekrivanja pripremljenih površina gotovim travnim tepihom. Travni tepih predstavlja deo prirodne travne ledine ili namenski zasnovane proizvodne površine travnjaka, odsečene sa delom korenovog sistema trava, koji se kao takav prenosi na obradom pripremljenu površinu, gde veoma brzo srasta sa podlogom i veoma brzo formira novi travni pokrivač.

U poređenju sa zasnivanjem travnjaka setvom semena, formiranje novog travnjaka postavljanjem travnog tepiha ima svojih prednosti i mana. Dobar travni tepih se uzima sa sejanih, za tu svrhu namenski podizanih travnjaka. Kada je neophodno brzo podići travnjak, postavljanje travnog tepiha je najbolji izbor jer golo zemljište postaje travnjak za samo nekoliko sati, a upotrebljivo je za korišćenje nakon 15-20 dana.

Priprema zemljišta za postavljanje travnog tepiha je u osnovi ista kao i za setvu travnjaka. Za razliku od predsetvene pripreme za setvu semena, postavljanje busena ne traži isti nivo kvaliteta, osim da je zemljište slegnuto i dobro poravnato. Zemljište treba da je pripremljeno pre nego što se travni tepih iseče ili nabavi od dobavljača i odmah ga treba postavljati. Ukoliko je zemljište siromašno u hranljivim materijama, pre postavljanja tepih-trave, neophodno je frezovanjem  izvršiti unos mineralnog đubriva NPK (15:15:15) u količini 1.200-1.500 kg/ha. Naravno, ovo je samo orijentaciona količina đubriva i vrlo je poželjno pre unosa đubriva uraditi agrohemijsku analizu zemljišta na sadržaj hranljivih materija.

Zasnivanje travnjaka polaganjem travnog tepiha može da se obavi tokom celog vegetacionog perioda, uz obavezno navodnjavanje. Najbolje vreme za polaganje travnog tepiha je u jesen ili u proleće, zato što prohladno i vlažno vreme podstiče brz razvoj korena. Polaganje travnog tepiha može da se obavi u bilo kojem mesecu tokom zime, ako zemlja nije previše vlažna i smrznuta. Njegovo postavljanje tokom leta je najlošiji izbor jer se on brzo suši usled viših temperatura i niske vlažnosti vazduha.

Standardne dimenzije komada travnog tepiha su 91,0 cm x 35,0 cm (ali ipak može varirati), što obezbeđuje jednostavnost proračuna potrebnog broja komada. Površina za postavljanje travnih tepiha izražena u m2 se podeli sa 3 (tri) i pomnoži sa 10 (deset) i na taj način se dobije broj komada travnog tepiha navedene dimenzije, za zatravljivanje željene površine. Poželjno je da poručeni broj komada bude nešto veći za slučaj da se neki od njih oštete. Dobar kvalitet travnjaka, najčešće, obezbediće se kupovinom travnog tepiha od specijalizovanih proizvođača za komercijalnu prodaju.

Nakon postavljanja komada travnog tepiha radi što boljeg uspostavljanja kontakta korenovog sistema sa zemljištem, treba ga povaljati ili dobro utabati pri čemu paziti da ne dođe do njegovog oštećenja. Neophodno je isti i dobro zaliti, pri čemu se zemlja navlaži do dubine od 10-ak cm. Ako su uslovi povoljni travnjak je formiran za samo tri nedelje i može se početi sa košenjem. Nakon ukorenjavanja travnog tepiha pa do prvog košenja, mere nege su iste kao kod ostalih načina podizanja travnjaka, a što obuhvata: navodnjavanje, đubrenje, zaštitu od bolesti, štetočina i korova.