Setva semena trava u delimično obrađeno zemljište (uz primenu herbicida)

You are currently viewing Setva semena trava u delimično obrađeno zemljište (uz primenu herbicida)

U ovom slučaju, najčešće nema osnovne obrade zemljišta, već se za uništavanje prethodnog biljnog pokrivača koriste različiti totalni herbicidi. Tretiranje se najčešće obavlja ranije u proleće kada su biljke započele svoj vegetativni razvoj ili kod jesenjeg zasnivanja travnjaka, dovoljno rano da se stigne da se poseje travnjak u optimalnim rokovima (15. avgusta do 15. septembra). Pri upotrebi herbicida mora se voditi računa o načinu primene, a posebno o karenci.

Nakon aplikacije i delovanja herbicida pristupa se površinskoj obradi, odnosno predsetvenoj pripremi zemljišta odgovarajućom mehanizacijom, najčešće samo u površinskom sloju do 10-15 cm. Posle površinske obrade slede setva odgovarajuće smeše semena trava, mašinski ili ručno, i valjanje.

Naravno, trebalo bi primeniti i odgovarajuće mere kao što su đubrenje i navodnjavanje, što će obezbediti optimalne uslove za rast travnjaka. Više detalja o količini đubriva i semena, dubini i načinu setve, navodnjavanju  možete pročitati u ovom tekstu.