Ulepšavanje travnjaka (top dressing)

You are currently viewing Ulepšavanje travnjaka (top dressing)

© Ivans679 | Stock Free Images

Ovo je mera koja se najmanje primenjuje iako spada u najvažnije mere održavanja travnjaka. Ako želimo dobar travnjak, poželjno je ovu meru primenjivati svake godine. Brojne su koristi koje se postižu ovom merom nege. Neke od njih su:

  • materijalom za top dressing se popunjavaju mikrodepresije čime se postiže bolja poravnatost terena
  • na lakšim zemljištima se poboljšava zadržavanje vode
  • na težim zemljištima se poboljšavaju drenaža i vazdušni režim
  • poboljšava se struktura zemljišta
  • smanjuje se rizik od pojave mahovina, korova i bolesti
  • smanjuju se štete od dejstva niskih temperatura i poboljšava otpornost travnjaka
  • podstiče se rast trava

Šta je zapravo top dressing

Pod ulepšavanjem travnjaka podrazumeva se primena rastresitih materijala koji nemaju ili imaju malo hranljivih materija, a radi poboljšanja uslova rasta trava.

Ulepšavanje se obavlja prvenstveno radi poboljšanja strukture zemljišta. Za ulepšavanje se koristi top dressing smeša koja se najšešće pravi od treseta, rečnog peska i baštenske zemlje (ilovače) u odnosu 1:2:4 (1 deo treseta, 2 dela peska i 4 dela zemlje). Ovaj odnos može malo varirati u zavisnosti od strukture zemljišta na kojoj se nalazi travnjak.

Kada se primenjuje i u kojoj količini

Najbolje vreme za primenu ove mere je jesen. Ukoliko je potrebno, istovremeno sa ovom merom se dodaje i mineralno đubrivo. Dobro bi bilo da se pre rasturanja smeše odradi čepovanje, a nakon rastutanja pomete sa metlom ili pograbulja. Ovo se radi da bi čestice smeše spale sa listova jer u suprotnom mogu da dovedu do promene boje travnjaka.

Sloj smeše koji se nanosi na travnjak ne sme biti deblji od 4 mm jer može dovesti do propadanja biljaka. Obično se koristi 1-1,5 kg smeše na m2 travnjaka.