Valjanje travnjaka

You are currently viewing Valjanje travnjaka

Znate li čemu zapravo služi baštenski valjak i zašto se radi valjanje travnjaka (neka vas slika ne zavara, tu je samo radi ilustracije)? Većina će na ovo odgovoriti – „Za ravnanje travnjaka“. Da li ste i Vi pomislili isto? Ako jeste – pogrešili ste!

Valjak se na travnjaku nikako ne koristi za ravnanje terena. Zašto? Zato što sabija gornje slojeve zemljišta čime se pogoršavaju vodno vazdušni uslovi i na ovaj način ometa rast i razvoj korenovog sistema.

Pa za šta se onda koristi?

Valjanje travnjaka kao meru nege koristimo kada treba učvrstiti i stabilizovati površinu travnjaka. To se prvenstveno radi na lakšim i ilovastim zemljištima. Ako na ovim zemljištima koristite kosilicu sa valjkom, dodatno valjanje nije potrebno.

Kada se radi valjanje travnjaka?

Valjanje se vrši prvenstveno tokom proleća. Najbolje rano u proleće, ali se može odraditi i tokom maja a posle košenja. Zima bez snega, praćena golomrazicom može dovesti do pomeranja površinskog sloja zemljišta i odvajanja korena od zemljišta. Ujedno, ovakva situacija prekida dotok vode iz dubljih slojeva zemljišta što dovodi do toga da trava pati od suše. Valjanjem istovremeno omogućavamo korenu da bude u kontaktu sa podlogom i uspostavljamo kapilarni sistem koji će povući vlagu iz dubljih slojeva zemljišta. Upravo iz tih razloga ova mera je jako važna kod novozasnovanih travnjaka i travnjaka nastalih postavljanjem travnog tepiha.

Kakav treba biti valjak i na šta još obratiti pažnju

Idealno bi bilo da valjak ima mogućnost regulisanja težine tako što se puni vodom ili peskom. Ako takvog nema, tražiti neki mase od oko 50 kg, kako bi izbegli preterano sabijanje busena.

Pre valjanja treba, ukoliko postoje, razbiti tj. rasturiti krtičnjake ili mravinjake. Nemojte valjati kada su zemljište ili trava vlažni jer će doći do drastičnog pogoršanja osobina zemljišta ili do razvoja gljivičnih bolesti, površinski deo zemljišta mora da bude suv. Pre valjanja je potrebno ukloniti lišće i ostale otpatke. Valjanje se obavlja laganim guranjem po travnjaku. Kada povaljamo celu površinu travnjaka, to odradimo još jedno ali tako da se krećemo pod pravim uglom u odnosu na prethodne prohode.